สำหรับผู้ที่มองหาบ้านหรือคอนโดมิเนียมคงสังเกตเห็นได้ว่าบนป้ายโฆษณาอสังหาริมทรัพย์มักมีคำว่า EIA Approved รวมอยู่ด้วย นั่นเพราะคำว่า EIA Approved เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดมิเนียม รวมถึงผู้ที่มองหาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการลงทุน เพราะอย่างน้อยก็เป็นคำที่สามารถการันตีได้ในระดับหนึ่งว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ในฝันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

EIA คืออะไร?

เมื่อฟังแบบนี้ หลายคนยังอาจสงสัยว่า EIA คืออะไร ต้องบอกว่า EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบในการก่อสร้างโครงการ โดยเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 สำหรับข้อดีของ EIA มีไว้เพื่อป้องกันและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการบ้านหรือคอนโดมิเนียม เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ผู้พักอาศัยในละแวกนั้น 

สำหรับการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ EIA ควบคุมมีทั้งสิ้น 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1. ด้านทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน น้ำ เสียง และอากาศ 2. ด้านทรัพยากรชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศ ความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำ สัตว์ป่า 3. ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น ความคุ้มค่าในการใช้ที่ดินสำหรับปลูกสร้าง และ 4. ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ชุมชน และการประกอบอาชีพ โดยโครงการที่ต้องยื่นขอ EIA จะต้องเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตรเป็นต้นไป หรือมีจำนวนห้องพักอาศัยตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป สำหรับโครงการบ้านจัดสรรจะต้องเป็นโครงการที่มีพื้นที่มากกว่า 100 ไร่หรือมีที่ดินแปลงย่อยมากกว่า 500 แปลง 

ทำไม EIA คือเรื่องที่คนซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมควรใส่ใจ

เหตุผลสำคัญที่คนซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมต้องรู้จัก EIA เพราะโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ประกาศขายโครงการไปพร้อมกับการยื่น EIA ซึ่งเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่มักถูกจูงใจด้วยราคาที่น่าสนใจ ตรงกันข้ามกับราคาช่วงที่โครงการยื่น EIA เรียบร้อยแล้วซึ่งมักดีดตัวสูงขึ้น เนื่องจากคำว่า EIA Approved คือสิ่งการันตีว่าโครงการในฝันจะถูกก่อสร้างจนแล้วเสร็จอย่างแน่นอน และด้วยตัวเลขราคาน่าสนใจทำให้หลายคนตัดสินใจผ่อนดาวน์ก่อนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งหากในอนาคตโครงการดังกล่าวได้รับ EIA Approved จริงก็ไร้ปัญหา 

ในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับการอนุมัติ แน่นอนว่านำมาซึ่งความยุ่งยาก โดยเฉพาะหากเจอโครงการที่ขาดความรับผิดชอบและชำระเงินคืนล่าช้า แทนที่จะได้เงินคืนมาใช้ในการลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจกรรมอื่น กลับกลายเป็นว่าต้องรอเงินคืนจากโครงการซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน

ถึงแม้คำว่า EIA Approved คือตัวตัดสินว่าโครงการจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้จนแล้วเสร็จ แต่ใช่ว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไป เพราะขณะก่อสร้างอาจมีโอกาสถูกระงับได้เช่นกัน หากมีกลุ่มคนออกมาเรียกร้องว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนหรือก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ยื่นขอ EIA ไว้ เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้ ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการอ่านเอกสารสัญญาอย่างถี่ถ้วน เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

เห็นได้ว่า EIA ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่วางแผนซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม รวมถึงนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะการเลือกบริษัทอสังหาริมทรัพย์น่าเชื่อถือที่สามารถก่อสร้างโครงการได้จนแล้วเสร็จ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่ได้รับ EIA Approved ได้ด้วยตนเองที่ http://EIA.onep.go.th

สำหรับท่านใดที่ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DDproperty.com เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย ได้รวบรวมข้อมูลประกาศซื้อ ขาย เช่า ที่น่าสนใจทั้งโครงการใหม่และบ้านมือสองในหลากหลายทำเลครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเป็นแหล่งรวมความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการซื้อ-ขาย-เช่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจซื้อให้ผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองสามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด